دات نت نیوک
از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید

نمایش پروژه ها

نمایش جزئیات پروژه های فرا رایانه ققنوس


معرفی پروژه

مشخصات پروژه

 • مدت زمان اجرای پروژه : 14 روز
 • تعداد بازدید : 3142

مراحل اجرا

 • تحلیل نیاز ها

  100%
 • طراحی قالب اولیه

  100%
 • برنامه نویسی

  100%
 • ورود محتواَ

  100%

مشاهده سایت

فرمانداری میاندوآب


فرمانداری میاندوآب

درباره پروژه


امکانات و تکنولوژی ها

<div id="slider1_container" style="position: relative; top: 0px; left: 0px; width: 980px; height: 130px; overflow: hidden;">
<!-- Loading Screen -->
<div u="loading" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px;">
<div style="opacity: 0.7; position: absolute; display: block; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: #000000;">
</div>
<div style="position: absolute; display: block; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; background: url('http://localhost:8000/Products/ctl/Edit/mid/Template/Site/images/loading.gif') 50% 50% no-repeat;">
</div>
</div>
<!-- Slides Container -->
<div u="slides" style="cursor: move; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 980px; height: 130px; overflow: hidden;">
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/11/ajax">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/ajax.jpg" title=" AJAX چیست؟  " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/10/asp">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/AspDotNet.jpg" title="ASP.net چیست؟  " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/6/bootstrap">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/bootstrap.jpg" title="Bootstrap چیست و چه کاربردی دارد؟   " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/9/crossbrowser">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/cross.jpg" title="Cross Browser چیست ؟ " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/7/css">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/css3.jpg" title="cssچیست و چه کاربردی دارد؟  " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/14/jquery">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/jquery.jpg" title=" jquery چیست؟  " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/8/responsive">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/responsive-design.jpg" title="responsive چیست؟ " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleId/16/html5">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/HTML5.jpg" title="html5 چیست؟ " />
</a>
</div>
<div>
<a href="/BlogDetails/ArticleID/17">
<img alt="" u="image" src="/Portals/0/web-icon/sqlserver.jpg" title="MICROSOFT SQL SERVER چیست؟ " />
</a>
</div>
</div>
</div>

 

آیا شما نیز به داشتن وب سایت فکر میکنید؟!